TEOSOFI – DEN TIDLØSE VISDOM Kursusrække ved Kim Pedersen

Brug teosofien til at åbne dine øjne og til at blive forundret over livets mysterier. Du tænker måske: Hvem er vi som mennesker, og hvorfor gør vi det, vi gør? Hvordan hænger alting sammen med universet omkring os? Giv dig selv lov til at bruge fire weekender, eller måske bare én på at blive inspireret af teosofiens store verden.

Hvad er teosofi? Teosofien tilbyder en filosofi, som gør livet forståeligt, og som gør rede for det retfærdige og for kærligheden, der begge leder til udvikling. Teosofien sætter Døden på plads som en tilbagevendende hændelse i det uendelige liv. En hændelse der åbner døren for en rigere og herligere tilværelse. Teosofien gengiver Åndens Videnskab, idet den lærer mennesket at erkende Ånden som dets sande Selv, og at erkende tanker og legeme som dets tjenere. Teosofien oplyser religionernes hellige skrifter og læresætninger ved at afsløre den skjulte betydning, og retfærdiggør dem således for intelligensen, ligesom de altid har været retfærdiggjort for intuitionens blik. Vi kommer til at oversætte materialet til et brugbart nutidigt sprogbrug.

Vi håber, at disse weekender kan bringe os i en dybere kontakt med den tidløse visdom. Ved at dykke ned i disse 18 temaer i teosofien, vil vi bygge et grundlag, som du kan gøre brug af og fortsætte med ind i andre åndsvidenskabelige temaer. Under kurset bruger vi mystikken fra kristendommen, jødedommen, buddhismen og hinduismen som informationskilde. Vi høster viden fra Østens, Ægyptens og Vestens kulturhistorie og tager udgangspunkt i åndsvidenskaben, som den er formuleret af de teosofiske pionerer. Vi kommer til at læse Martinus, Rudolf Steiner, Alice A. Bailey, Lucille Cedercrans, Asger Lorentsen, J.J. Hurtak med flere. Kurset er bygget på natur- og religionsvidenskab, samt symbollære. Vær med til at skabe en god oplevelse, at få åndelig dybde, mening og skønhed ind i din bevidsthed, og se din verden fra en ny vinkel. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage i kurset.

Brug teosofien til at åbne dine øjne og til blive forundret over livets mysterier. Du tænker måske: Hvem er vi som mennesker, og hvorfor gør vi det, vi gør? Hvordan hænger alting sammen med universet omkring os? Giv dig selv lov til at bruge fire weekender, eller måske bare én på at blive inspireret af teosofiens store verden.

Hvad er Teosofi? Teosofien tilbyder en filosofi, som gør livet forståeligt, og som gør rede for det retfærdige og for kærligheden, der begge leder til udvikling. Teosofien sætter Døden på plads som en tilbagevendende hændelse i det uendelige liv. En hændelse der åbner døren for en rigere og herligere tilværelse. Teosofien gengiver Åndens Videnskab, idet den lærer mennesket at erkende Ånden som dets sande Selv, og at erkende tanker og legeme som dets tjenere. Teosofien oplyser religionens hellige skrifter og læresætninger ved at afsløre den skjulte betydning, og retfærdiggør dem således for intelligensen, ligesom de altid har været retfærdiggjort for intuitionens blik. Vi kommer til at oversætte materialet til et brugbart nutidigt sprogbrug.

Vi håber at disse weekender kan bringe os i en dybere kontakt med den tidløse visdom. Ved at dykke ned i disse 18 temaer i teosofien, vil vi bygge et grundlag, som du kan gøre brug af, og forsætte med ind i andre åndsvidenskabelige temaer.

Under kurset bruger vi mystikken fra kristendommen, jødedommen, buddhismen og hinduismen som informationskilde. Vi høster viden fra Østens, Ægyptens og Vestens kulturhistorie og tager udgangspunkt i åndsvidenskaben, som den er formuleret af De teosofiske Pionerer. Vi kommer til at bruge Martinus, Rudolf Steiner, Alice A. Bailey, Lucille Cedercrans, Asger Lorensen, J.J. Hurtak med flere. Kurset er bygget på natur- og religionsvidenskab, samt symbollære.

Vær med til at skabe en god oplevelse, at få åndelig dybde, mening og skønhed ind i din bevidsthed, og se din verden fra en ny vinkel. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage i kurset.

B. Kim Pedersen er foredragsholder og har været igangsætter for en række grupper, der arbejder med åndsvidenskab og spiritualitet i både Norge og Danmark. Han er formand for Teosofisk Forening Aalborg og har i mange år beskæftiget sig med en bred vifte af forskellige åndsvidenskabelige områder, studeret kristen mystik og har startet Kabbalahskolen Qibel. Desuden har han fungeret som medie i omkring femogtyve år – har arbejdet med astrologi i tyve år og har startet astrologiskolen Attitude Astrologi samt det nordiske meditationsarbejde.

1. weekend 2. – 3. november Lørdag: Introduktion: Hvad er teosofi? Hvor stammer den teosofiske viden fra? Vi kommer på en historisk rejse for at finde frem til teosofiens fødsel i 1800-tallet, og til hvordan den har påvirket os helt frem til nutiden i 2019. Livets væsen: Indlæringsprocesser, de permanente atomer eller vores talentkerner programmeres. Søvnen, også kaldet den lille død. Dødsprocessen. Tilbagetrækning, renselse og enhed. Livet i de indre verdener efter den fysiske død: Oplevelser og indre processer i de astrale, mentale og kausale verdeners underplaner. Søndag: En ny inkarnation forberedes: Den fysiske fødsel. Genfødslens tidsperioder. De permanente atomers betydning for de nye legemer. Fødsel og opvækst. (Hvordan finder vi en instruktionsbog til livet. Teosofien giver os et bud på det). Chakraerne: Østen taler om de syv, Vesten taler om 33 chakraer, som vi bruger til energiformidling. Det bevidste og det ubevidste. Forvandling. Hvad sker der, når chakraerne åbnes? Hvordan påvirker det vore legemer – og deres relation til bevidsthedsudvikling?

2. weekend 7. – 8. december Lørdag: Vore auraer: Vor æteriske sundhedsaura og dens påvirkning fra astrale, mentale og kausale auraer. Skabelse: Involution / evolution. Treenighedsbegrebet. De syv stofplan og de tre udstrømninger. Søndag: Menneske: Karma og reinkarnation. Vore legemer. Den cykliske lov. Loven om dualitet, analogiloven. Loven om årsag og virkning. Bevidsthedens udvikling: Personlighedens, sjælens og åndens. De fem store indvielser.

3. weekend 18. – 19. januar 2020 Lørdag: Den kristne religions opgaver: Dåben, konfirmationen og vielsen. Religionens indre betydning, vi kommer til at bruge nogle af deres symboler til at forklare dem i relation til Teosofien. Healing: Hvordan kan healing hjælpe os? Her kommer vi til at bruge noget fra den teosofiske astrologi og de indre healingstempler. Hvor kommer vore drømme fra? Hvordan kan vi lære at fortolke vores natlige oplevelser? Her kommer vi tilbage til forståelsen af vores virke i vores øvrige legemer. Søndag: Kosmologi: Skabelsen af solsystemet. Jordklodens forskellige inkarnationer og videre udvikling. Modstandskræfter: Er det onde en realitet eller en myte? Og hvis det findes, hvor kommer det fra? Den indre verdens styrelse: Shamballa, Hierarkiet og Mestrene. Vi ser på den teosofiske kabbalah og livets træ. Lysbilledforedrag: Engle og deres hierarki – hvad ved vi om dem?

4. weekend 22. – 23. februar 2020 Lørdag: Bevidsthedens udvikling: Vi gennemgår de syv mennesketyper: Lemurisk, Atlantisk og de kommende mennesketyper. Den nye verdenstjenergruppe: Verdenstjeneste – hvad er det, og hvordan håndteres det? De ti sædgrupper og deres verdenstjeneste. Meditation, integration af vore legemer, åndedræt, sjælskontakt. Psykiske evner og kanalisering. Søndag: De syv stråler: Er der en ottende stråle og hvordan virker de syv universelle energier i Kosmos og i alle menneskers legemer og chakraer? 3. Logos’ virke gennem engle ordenerne. Engle og deres hierarki – hvad ved vi om dem? Og om englenes samarbejde med menneskeheden.

Pris: Kr. 800/1.000 pr. weekend for medlemmer/gæster. I denne pris indgår kaffe, the og lette traktementer. Frokosten sørger man selv for.

Tilmelding: Sys Jørgensen, e-mail: tilmelding@teosofiskforening.dk eller tlf. 20 64 24 98. Depositum: Kr. 300/300 indbetales ved tilmelding. Du kan tage weekenderne enkeltvis eller som et samlet forløb. Bemærk: Din plads på holdet er først reserveret, når beløbet er modtaget. Indbetaling af restbeløb ønskes senest 8 dage inden kursusstart. Indbetaling: Reg. nr. 8401 kontonr. 000 1063 074. Husk reference KPT + dit navn.