Kosmisk Ild gruppen

Studiekredsen Kosmisk ild. 

Sæsonstart torsdag den 16. august kl. 18.00 – ca. 20.30 

Derefter torsdag i ulige uger til og med 6. december 

Fra kl.18.00 – ca. 19.00 repeterer vi første del af bogen.

Fra ca. kl. 19.00 til ca. 20.30 fortsætter studiekredsen.

Vi er kommet til Anden del, stykke D, Tankeelementaler og ildelementaler. Pkt. 4 Ildelementalerne, de mindre bygmestre. d. Elementaler og mikrokosmos side 858

Vi har ganske kort beskæftiget os med bygmestrene på evolutionsbuen, de større væsener som enten har gennemgået menneskeriget i tidligere cykler og derfor har forladt dette evolutionstrin eller på nuværende tidspunkt er den menneskelige manifestations ”solagenter”. Alle disse former for guddommelig eksistens repræsenterer – i deres egen sfære – aspekter af positiv kraft. Nu kommer vi til de mindre bygmestre i de 3 verdener, de der repræsenterer det negative aspekt af kraft, idet de er på involutionsbuen og derfor modtager energi og impulser. De bearbejdes med energi og tvinges gennem de store bygmestres aktivitet i forskellige retninger i rummet, idet de indbygges i de forskellige former. Den energi, der bearbejder dem, udgår som bekendt fra 2. aspekt, og tilsammen udgør de den store moder.
Repetition. Vi skal i gang med Anden del, Sindets ild, stk. VII. Hvorfor er evolutionen cyklisk? Side 281. Nysgerrig? – så vær med en aften og se, om det er noget for dig.

Information og tilmelding: Lene Clausen tlf. 21 49 30 74 eller e-mail L.Clausen@om108.dk

AGNI Ildens Herre, Skaberen, opretholderen og Ødelæggeren
og de 49 ildformer Han manifesterer sig gennem.
Vi beskæftiger os med selve Solilden, tankens essens,
det sammenhængende liv i alle former,
bevidstheden i dens udviklingsaspekt
eller Agni, summen af alle guderne.
Han er Vishnu eller Solen i al sin pragt,
blandingen og sammensmeltningen af Stoffets og Sindets Ild.
Han er intelligensen, der pulserer i hvert atom
og tanken, der driver systemet.
Han er substansens Ild og Ildens substans,
Flammen og det Flammen ødelægger.
fra Den Hemmelige Lære

Hent vores program

Hentvoresprogram

Gratis E-bøger

De syv strler

Om teosofi

blavatsky

Artikler

Den oprindelige gral