KABBALAH grundkursus at værdsætte livets øjeblikke – Kursusforløb ved Kim Pedersen

Kursusrække over 4 weekender – alle dage 10.00 – 16.00

Kabbalah handler om at modtage et budskab og give det videre. Når noget eller nogen åbenbarer sig for os, har det ofte den eftervirkning at vække inspiration, forundring og glæde. Måske frigiver budskabet ligefrem en vilje til at være smuk og modig. Vi tager på en rejse hen over de forskellige traditioner i Kabbalah og slutter vores rejse i den hermetiske Kabbalah. Vi vil i løbet af fire kurser undersøge en række af de mange mysterier, som har været med til at inspirere verden i flere århundreder.

Første kursus den 5. – 6. september 2020

Vi begynder med det grundlæggende – træet, som er med til at skabe Kabbalah’ens skelet. Hvilke livsområder er med til at forme Livets Træ? Hvilken betydning har dets søjler og triangler? Hvilke vitale kræfter kan vi finde i træets tre sjælsaspekter og fire verdener? Vi gennemgår de elleve sephirother og sætter dem i forhold til kroppen og sætter kroppen i forhold til sjælen og personligheden.

Andet kursus den 10. – 11. oktober 2020

Vi arbejder med trianglen, som omhandler vore tanker og følelser. Hvad sker der med os, når vi kommer i kontakt med vores indre medfølelse og oplever besjæling? Hvordan håndterer vi situationer, hvor vi stilles overfor magt og kontrol? Handler vi instinktivt eller intuitivt? Er vi i stand til at genkende skønheden i hverdagens blændværk? Vi kommer til at se på de sephiroter, der er tilknyttet følelserne og tankerne og stierne, som forbinder dem. Hvordan forbereder de os til et større liv i det evige liv, og hvor vigtige er de i den sammenhæng?

Tredje kursus den 21. – 22. november 2020

Denne gang vil vi undersøge styrkens og godhedens mysterium, når vi tager fat i endnu en magisk triangel i Livets Træ. Hvordan overgiver vi den personlige vilje til den ophøjede? Hvordan skaber vi balance mellem vores gavmilde natur og vores usentimentale natur? Er det muligt at finde velvære, når man synes at stå alene i et tomrum? Vi skal på opdagelse i sjælens univers og dets mange aspekter, samt stierne som forbinder dem. Vi vil kigge på hvordan sjælen bruger inkarnationerne til sin udvikling. Vi kommer til at anvende særlige Kabbalah-meditationer i vores rejse gennem flere liv.

Pris: kr. 800/1000 pr weekend for medlemmer/gæster. Kurserne kan tages enkeltvis eller samlet. I denne pris indgår kaffe, the og et let traktement. Frokosten sørger man selv for.

Tilmelding: Sys Jørgensen, e-mail: tilmelding@teosofiskforening.dk Beløbet bedes indbetalt senest 8 dage før kursusstart af hensyn til kursets gennemførelse.

Bemærk: Din plads på holdet er først reserveret, når beløbet er modtaget. Indbetaling: reg. nr. 8401 kontonr. 000 1063 074. Husk reference BKP + dit navn.

Ved framelding tilbageholdes 100,- kr til administration.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag
information om vores arrangementer