HERKULES – DE 12 ARBEJDER – Kursusrække ved Lene Pape

Kursusrække over 6 lørdage – alle lørdage kl. 10.00 – 16.00.
Der betales pr. gang.

Den øverste skuede ud over menneskenes sønner, som er Guds Sønner. Han Så deres lys og Så, hvor de stod på Vejen, som fører tilbage til Guds hjerte. Vejen svinger i en cirkelbue gennem de tolv porte, stjernetegn. Cyklus efter cyklus åbnes og lukkes portene. Guds sønner drager videre.
Adlyd læren på Vejen. Gør dig rede til de sidste prøver. Gå gennem hver enkelt port, og i det område de åbenbarer og bevogter, udfør det arbejde, der er behørigt for dette område. Lær således lektien og begynd i kærlighed at tjene jordens mennesker. Så lød den endelige befaling til læreren: ”Gør kandidaterne rede. Giv ham de arbejder, han skal udføre, og sæt hans navn på den levende Vejs tavler.”” Citat Alice Bailey.

Vi vil følge Herkules, som er repræsentant for os alle på indvielsesvejen og se, hvordan han som aspirant og kandidat til indvielse, arbejder sig gennem prøverne, som de 12 astrologiske tegns energier udfordrer os med og udvikler i os alle.

Vi vil

  • se, hvordan vi som mennesker er forbundet med den kosmiske verden gennem stjernebilleder og de store ydre stjernevæsener uden for Zodiakken
  • drage ind i de gamle visdomsmestres visdom i fortællingerne om dramaerne på himmelhvælvingen. Den visdom, de skjulte og samtidigt videregav i stjernemyter, i de symbolske 12 arbejder for Herkules og i de arketypiske symboler
  • dykke dybere, forstå mere af den kosmiske lære om universet og vores forbundethed med de åndelige riger
  • se hvordan vi som Herkules, både Gudesøn og menneskesøn, får hjælp til indvielsesrejsen og livet på jorden

Vi udvikler en levende forståelse af astrologiens tegn og billeder og for planeterne. Vi arbejder ikke med horoskoper eller tolkninger på dette kursus, men med generelle astrologiske forståelser, der kan bruges i vores daglige livsførelse.

Da mine rødder er i teosofien/åndsvidenskaben vil forståelsesrammerne herfra blive benyttet i undervisningen.

Den 1. lørdag med fokus på Vædderen og Tyren blev afholdt i december

  1. lørdag den 30. januar 2021: Fokus på Tvillingernes og Krebsens arbejder
  2. lørdag den 13. februar 2021: Fokus på Løvens og Jomfruens arbejder
  3. lørdag den 27. marts 2021: Fokus på Vægtens og Skorpionens arbejder
  4. lørdag den 17. april 2021: Fokus på Skyttens og stenbukkens arbejder
  5. lørdag den 15. maj 2021: Fokus på Vandbærerens og Fiskens arbejder

Lene Pape er uddannet fysioterapeut og har været selvstændig med klinik i mere end 30 år. Sideløbende har hun de sidste 20 år arbejdet med forståelsen af indvielsesrejsens mange veje. Hun har derved fået kendskab til teosofi, antroposofi, astrologi, kabbalah, tarot, mysteriesamfund samt oldtidens mytefortællinger. For et par år siden valgte Lene Pape en ny VEJ som mytefortæller, underviser i teosofi og astrologi og som rejseleder.

Dette er et kursus med fysisk fremmøde i Teosofisk Forening. Men hvis situationen gør det nødvendigt, kan nogle af kursusdagene blive omlagt til onlineundervisning.

Pris pr. lørdag: 450/500 kr. for medlemmer/gæster.
I denne pris indgår kaffe, the og lette traktementer. Frokosten sørger man selv for.
Du kan vælge at deltage i hele kursusforløbet eller tage kursusdagene enkeltvis.

Tilmelding og Betaling: Tilmeld dig og betal direkte – se Billetter nederst under de enkelte begivenheder.

Bemærk: Din plads på et lørdagshold er først reserveret, når kursusbeløbet er modtaget.