Esoterisk healing – opgradering ved Tonny Lang


De 2 opgraderingdage er: Søndag den 19/5 og søndag den 11. august

Opdatering i Esoterisk healing

Undervisningen er målrettet til nuværende og tidligere kursister i Esoterisk Healing, så der gives mulighed for at kunne deltage på den Esoteriske Healingsuddannelses modul 2, der starter til efteråret 2019.

På disse dage vil der arbejdes med at vække hjertebladene dybere og styrke hjertets energi til større tjenestemuligheder for Planen og for Jorden og menneskeheden.

NB. Tidligere kursister i Esoterisk Healing har mulighed for at få genopfrisket og opdateret deres healingsfærdigheder med rabat på 200kr/dag på de 2 dage.

Søndag den 19.maj kl 10-17

Emnerne her er åndelig udvikling, gruppesamarbejde, rette menneskelige relationer og livet i den nye tid, samt sjælskontakt og telepatisk kontakt.

Der undervises i Den Egoiske Lotus i kausallegemet og i forståelse af skytsånden og dennes arbejde, samt i metoden for synkroniserende og korresponderende healing via centrene.

Vi kommer til at arbejde med legemerne til større personligheds integration gennem ret tænkning, ret tale og ret handling. Vi vil arbejde fordybende med at åbne for en udfoldelse af sjælens energi til at kunne blive mere sjælsgennemstrømmede og mere harmløse i hele personligheden.

Søndag den 11/8 kl. 10 til 17

Emnerne her er åndelig og monadisk kontakt i samarbejde med de åndelige riger.

Der undervises i og arbejdes med gruppehealing i samarbejde med Hierarkiet, det store hvide broder/søsterskab af mestre og de 7 ashrams.

Der undervises i forståelse af viljens energier, som viljen til det gode og viljen til livet og viljen til at tjene.

Der vil blive arbejdet med Monaden og den trefoldige flamme i ånden og i hjertet, i samarbejde med Deva- og engle riget, og der trænes i metoden for synkroniserende og korresponderende healing via centrene.

Vi vil endvidere fokusere på meditation, intuning og healing fra det buddhistiske kærlighedsplan og det atmiske, samt monadiske åndelige viljesplan.

Ved at deltage på de 2 opdateringsdage bliver man godt klædt på til at kunne deltage på modul 2 i Esoterisk Healing, som starter til efteråret. Dette modul kommer bl.a. til at handle om avancerede esoterisk healing med strålerne og healing i samarbejde med Ærkeenglene. Samt ceremoniel gruppehealing under inspiration af healingsenergierne fra kosmos.

Praktiske oplysninger

Tid: kl. 10.00 – 17.00 begge dage.

Pris: kr.450 / 500 for medlemmer/gæster pr. kursusdag (for tidligere deltagere i Esoterisk Healing gives rabat på 200kr)

I prisen indgår et let traktement formiddag og eftermiddag. Frokosten sørger man selv for.

Tilmelding: Sys Jørgensen, e-mail: tilmelding@teosofiskforening.dk eller tlf. 20 64 24 98.

Betaling beløbet Indsættes, så det er på vores konto senest onsdag før den pågældende kursusdag.

Indbetaling: reg.nr. 8401 kontonr. 0001063074 Husk reference TL og dit navn

Nærmere oplysninger: til Tonny P. Lang: esoheal@hotmail.com

Om underviseren:

Tonny P. Lang har studeret og praktiseret åndelig healing og den esoteriske lære siden 1987. Blandt andet igennem mange år i Healer-Ringen og i en healingsgruppe på det tidligere cancer behandlingscenter Humlegården. Han har siden 1999 undervist i esoterisk healing i forskellige spirituelle foreninger og grupper i Danmark, Sverige og i Norge. Er desuden forfatter til flere bøger om healing og sundhed og arbejder til dagligt med holistisk behandling, healing og tekstforfatning i Esoterisk Healing i Skandinavien