ESOTERISK HEALING MODUL 2 Uddannelse ved Tonny Lang

På uddannelsen anvendes bogen ’Esoterisk Healing’ af Alice A. Bailey med visdommen fra Den Tibetanske mester Djwhal Khul. Vi tilstræber her at opfylde Tibetanerens anvisninger for den esoteriske healer, der ønsker at arbejde med esoterisk og åndelig healing i den nye tid. Har du lyst til sammen med andre mennesker i en healingsgruppe at studere og leve dig ind i, hvordan livet bliver i den nye tidsalder og opleve, hvordan esoterisk og åndelig healing kommer til at udfolde sig i fremtiden? Så er denne intensive og spændende healingsuddannelse noget for dig. Vi vil sammen, som en pionergruppe for den nye tidsalder, studere, forberede og så de frø, som vil udfolde sig som lysende og kærlige idealer og energier, der tilsammen vil skabe tilsynekomsten af den harmoniske levevis, som vil blomstre op i Vandbærerens tidsalder. Undervisningen vil centrere sig om åndelig og esoterisk healing i et kærligt gruppesamspil, der åbner for nye åndelige forståelser, visioner og idealer til den nye tid. Gruppen vil arbejde med energi- og krafttriangler til at skabe forvandling i jeres personlige liv, så I kommer i overensstemmelse med den større åndelige viljes impuls og jeres overordnede sjælsformål. Emnerne, der bliver studeret og undervist i, er bl.a.: Sundhed og sygdomsårsager, metoder til forebyggelse og genopretning af ubalancer samt energiforståelser, der skaber sand healing og varig helbredelse. Balance imellem arbejde, studie, fritids- og familieliv, rigtige menneskelige relationer og balance i samfundet. Forståelse og synliggørelse af det gode, det skønne og det sande i mennesket gennem magnetisk og udstrålende healing i samarbejde med kosmos til tjeneste for Jorden, menneskeheden og alle naturrigerne. Den røde tråd i uddannelsen handler om åndelig udvikling, erfaringer med healing til klienter og gruppesamarbejde som esoteriske healere. Det handler om åndelig healing og livet i Den Nye Tid, med Antahkarana brobygning, telepatisk, sjælelig og åndelig kontakt, samarbejde med Verdenstjenergruppen, Hierarkiet og Shamballa. På uddannelsen kan du være med til at skabe og nedfælde visioner for Den Nye Tid, og du får mulighed for at udfolde dit sande åndelige og sjælelige potentiale som menneske og som healer.

Modul 2 Avanceret Esoterisk og Åndelig healing Forløbet er åbent for alle der har kendskab til esoterisk healing enten gennem deltagelse fra modul 1 eller fra andet kursus i esoterisk healing.) Tibetaneren (mesteren Djwhal Khul) nævner i sine bøger gennem Alice A. Bailey, at det har hans største interesse at samarbejde med Deva- og engleriget i esoterisk healing. På dette modul åbnes op for dette samarbejde med Deva- og engleriget gennem overstrålende healingsmetoder fra ærkeenglene. Vi vil fordybe os i de 7 avancerede strålehealingsmetoder, der kanaliserer de kosmiske livsenergier fra universet. Dette hjælper os til at blive mere hele mennesker og sjælsgennemstrømmede åndsarbejdere. Disse metoder kan rense og åbne os, så vi bedre kan være kanaler for verdenstjener arbejdet, og medvirke til at omstille Jorden og menneskeheden til den nye tidsalder. Når vi arbejder med de avancerede esoteriske healingsmetoder, kan vi blive bedre redskaber for guddommen med henblik på at kunne hjælpe med at helliggøre planeten i overensstemmelse med den store plan for Jorden og menneskeheden. Modulet er et avanceret og intensivt forløb, der kræver erfaring fra tidligere deltagelse i esoterisk healing.

Lørdag den 31. august og søndag den 1. september kl. 10.00 – 16.30 begge dage. Det overordnede tema er her inspiration fra Shamballa, centret hvor Guds vilje er kendt, og Sanat Kumaras rådskammer. Emnet for denne weekend er samarbejde med Shamballa og ceremoniel gruppehealing under inspiration af healingsenergierne fra kosmos. Der undervises i esoterisk kosmologi, kosmisk glimt og kosmisk bevidsthed, samt kosmisk gruppe- og jordhealing til menneskeheden og de underliggende naturriger. Vi vil arbejde med gruppehealing i samarbejde med Deva riget, ærkeenglene og de kosmiske livskræfter.

Lørdag – søndag den 9. – 10. november kl. 10.00 – 16.30 begge dage. Det overordnede tema er healing med de 7 stråler og de kosmiske livsenergier. Vi vil fordybe os i åndelig gruppehealing på hver af de 7 stråler. Healingsenergierne kanaliseres fra healingens kilde i kosmos og i et dybere åndeligt samarbejde med de store kosmiske og åndelige lysende centre i universet. Der undervises i og arbejdes med hvid magi som skabende tjenestearbejde under inspiration fra Det Store Hvide Broder-søsterskab af mestre. Vi vil arbejde med at finpudse og samstemme healingsgruppens indre- og åndelige legemer, så de kan komme i harmoni og samklang med universets grundtone for den åndelige healing

Pris pr. weekend: Kr. 900/1.100 for medlemmer/gæster. (NB 200 kr. rabat/dag for tidl. deltagere) I denne pris indgår kaffe, the og lette traktementer. Frokosten sørger man selv for.

Tilmelding: Sys Jørgensen, e-mail: tilmelding@teosofiskforening.dk eller tlf. 20 64 24 98.

Tilmeldingen er bindende for hele modul 2. Depositum: Kr. 250 indbetales ved tilmelding. Bemærk: Din plads på holdet er først reserveret, når beløbet er modtaget. Depositum tilbagebetales ikke ved framelding senere end 10 dage før kursets start. Indbetaling af restbeløb ønskes senest 10 dage inden kursusstart.

Indbetaling: Reg. nr. 8401 kontonr. 000 1063 041. Husk reference TL + dit navn.

Tonny Lang har studeret og praktiseret åndelig healing og den esoteriske lære siden 1987. Blandt andet igennem mange år i Healer-Ringen og i en healingsgruppe på det tidligere cancer behandlingscenter Humlegården. Han har siden 1999 undervist i esoterisk healing i forskellige spirituelle foreninger og grupper i Danmark, Sverige og i Norge. Er desuden forfatter til flere bøger om healing og sundhed og arbejder til dagligt med holistisk behandling, healing og tekstforfatning i Esoterisk Healing i Skandinavien.