Esoterisk Healing – 3 årig uddannelse ved Tonny P. Lang

 

Healing T.L

 

Bemærk: Det er muligt for tidligere kursister at repetere og vedligeholde kundskaberne. Til tidligere studerende gives 100 kr. i rabat pr undervisningsdag.

 

Den Tibetanske mester Djwhal Khul anbefaler i bogen ’Esoterisk Healing’ af Alice A. Bailey, at den esoteriske healer bør være uddannet i esoterisk healing i minimum 3 år. Vi tilstræber her at opfylde Tibetanerens anvisninger for den esoteriske healer, der ønsker at arbejde med esoterisk og åndelig healing i den nye tid.

Har du lyst til sammen med andre mennesker i en healings gruppe, at studere og leve dig ind i, hvordan livet bliver i den nye tidsalder og opleve, hvordan esoterisk og åndelig healing kommer til at udfolde sig i fremtiden? Så er denne intensive og spændende healings uddannelse noget for dig.

Vi vil sammen som en pionergruppe for den nye tidsalder, studere, forberede og så de frø, som vil udfolde sig som lysende og kærlige idealer og energier, der tilsammen vil skabe tilsynekomsten af den harmoniske levevis som vil blomstre op i Vandbærerens tidsalder. Undervisningen vil centrere sig om åndelig og esoterisk healing i et kærligt gruppesamspil, der åbner for nye åndelige forståelser, visioner og idealer til den nye tid. Gruppen vil arbejde med energi- og krafttriangler til at skabe forvandling i jeres personlige liv, så I kommer overensstemmelse med den større åndelig viljes impuls og jeres overordnede sjælsformål. Dette sker gennem magnetisk og udstrålende healing i samarbejde med kosmos til tjeneste for jorden, menneskeheden og alle naturrigerne.

Den røde tråd i uddannelsen handler om åndelig udvikling, erfaringer med healing til klienter og gruppe-samarbejde som esoteriske healere. Det kommer til at handle om åndelig healing og livet i den nye tid,

Antahkarana brobygning, telepatisk, sjælelig og åndelig kontakt, samarbejde med Verdenstjenergruppen, Hierarkiet og Shamballa. På uddannelsen kan du være med til at skabe og nedfælde visioner for Den Nye Tid, og du får mulighed for at udfolde dit sande åndelige og sjælelige potentiale som menneske og healer.

Uddannelsen starter til efteråret 2017, forløber over 3 år og er delt i 2 moduler med 1½ års varighed hver. Der gives kursus bevis efter hvert modul og man tilmelder sig kun til et modul ad gangen. Det anbefales at kursisterne mødes i mindre grupper hjemme mellem kursusdagene.

 Modul 1: Fordybelse i Esoterisk og Åndelig healing med centrene

(åbent for alle interesserede)

 1. kursusdag: søndag den 3. september kl. 10.00 – 17.00
 • Introduktion til esoterisk healing, der undervises i og arbejdes med det æteriske legeme. Emnet for denne dag er retningsliner og anbefalinger til healerens kvaliteter og arbejde i den nye tid.
 1. kursusdag: søndag den 26. november kl. 10.00 – 17.00
 • Der undervises i og arbejdes med rod centret og triangler forbundet til kroppens kirtler og organer, samt metoden for magnetisk healing. Emnet for denne dag er at skabe jordforbindelse og tillid, afbalancere og udrense frygt. Samt give forståelse af sygdomsårsager og metoder til healing og genopretning af ubalancer.
 1. kursusdag: søndag den 4. februar 2018 kl. 10.00 – 17.00
 • Der undervises i og arbejdes med sakral centret og triangler forbundet til kroppens kirtler og organer, samt metoden for magnetisk healing. Emnet for denne dag er opladning af livsenergierne via kroppens prana- og energiporte. Økonomisering, fordeling og deling af energier og livskræfter.
 1. kursusdag: søndag den 22. april 2018 kl. 10.00 – 17.00
 • Der undervises i og arbejdes med solar plexus centret og triangler forbundet til kroppens kirtler og organer, samt metoden for magnetisk healing. Emnet for denne dag er afbalancering af følelseslegemet og at transmutere følelserne i kærlighed.
 1. kursusdag: søndag den 12. august 2018 kl. 10 – 17
 • Der undervises i og arbejdes med hjerte centret og triangler forbundet til kroppens kirtler og organer, samt metoden for magnetisk healing og metoden for udstrålende healing. Emnet for denne dag er at transformere hjertecentret i gruppekærlighed og i gruppesamhørighed.
 1. kursusdag: søndag den 18. november 2018 kl. 10 – 17
 • Der undervises i og arbejdes med hals centret og triangler forbundet til kroppens kirtler og organer, samt metoden for magnetisk healing og metoden for udstrålende healing. Emnet for denne dag er udfoldelse af tjeneste og kreativitet, samt at åbne for abstrakt og visionær tænkning og de højere åndelige impulser og idéer.
 1. kursusdag: søndag den 27. januar 2019 kl. 10 – 17
 • Der undervises i og arbejdes med pande centret og triangler forbundet til kroppens kirtler og organer, samt metoden for magnetisk og udstrålende healing forenet til én healingsmetode. Emnet for denne dag er personligheds integration og samarbejde med verdenstjenergruppen og de 10 sædgrupper.
 1. kursusdag: søndag den 28. april 2019 kl. 10 -17
 • Der undervises i og arbejdes med krone centret og triangler forbundet til kroppens kirtler og organer samt metoden for magnetisk og udstrålende healing forenet til én healingsmetode. Der skabes en syntese i healingen. Emnet for denne dag er at udfolde det gode, det skønne og det sande i mennesket og i healingen.

         Der udstedes kursusbevis ved deltagelse på hele første modul.  

Praktiske oplysninger

Tid: kl. 10.00 – 17.00 alle dage.

Pris: kr.450 / 500 for medlemmer/gæster pr. kursusdag

I prisen indgår et let traktement formiddag og eftermiddag. Frokosten sørger man selv for.

Ved betaling af hele forløbet før kursusstart fås en rabat på kr.200, beløbet er da: kr. 3.400 / 3.800 medlemmer/gæster for alle 8 kursusdage

Tilmelding: Sys Jørgensen, e-mail: tilmelding@teosofiskforening.dk eller tlf. 20 64 24 98.

Tilmeldingen gælder for alle 8 kursusdage på 1. modul.

Depositum: Ved tilmelding betales depositum kr. 450 / 500 medlemmer/gæster.

Depositum dækker sidste kursusdag, for de, som betaler pr. gang.

Bemærk din plads på holdet er først reserveret, når depositum er modtaget.

Depositum tilbagebetales ikke ved framelding senere end 10 dage før kursets start.

Betaling pr. gang: beløbet Indsættes, så det er på vores konto senest tirsdag før den pågældende kursusdag.

Betaling af hele forløbet før kursusstart: beløbet, kr.3.400/3.800, minus evt. indbetalt depositum, indsættes således, at det er på vores konto senest tirsdag før den første kursusdag.

Indbetaling: reg. nr. 6493 kontonr. 201 5312. Husk reference TL + dit navn.

 

Nærmere oplysninger: til Tonny P. Lang: esoheal@hotmail.com

 

Foto Tonny Lang2012Om underviseren:

Tonny P. Lang har studeret og praktiseret åndelig healing og den esoteriske lære siden 1987. Blandt andet igennem mange år i Healer-Ringen og i en healingsgruppe på det tidligere cancer behandlingscenter Humlegården. Han har siden 1999 undervist i esoterisk healing i forskellige spirituelle foreninger og grupper i Danmark, Sverige og i Norge. Er desuden forfatter til flere bøger om healing og sundhed og arbejder til dagligt med holistisk behandling, healing og tekstforfatning i Esoterisk Healing i Skandinavien.

 

Hent vores program

Hentvoresprogram

Gratis E-bøger

De syv strler

Om teosofi

blavatsky

Artikler

Den oprindelige gral