De fem porte i astrologien – kursusforløb ved Catrine Håkansson

5 søndage kl. 10.00 – 15.00.

”De fem porte” er et minikursus i astrologisk tematydning. Kurset fokuserer på at kunne aflæse centrale temaer i et horoskop ved hjælp af metasymboler. Disse metasymboler danner en form for ankre eller håndtag, som dels kan bruges til at åbne et horoskop, dels kan fungere som faste holdepunkter i tydningen. Metasymbolerne kan bruges som en forståelsesramme for den videre tydning af planeterne og deres aspekter.

De fem porte er: Stjernetegnenes 1) Elementer og 2) Dynamikker, som i kombination kan danne et eventuelt skjult tegn, hvis karakteregenskaber kan være meget fremtrædende hos nati, horoskopindehaveren. Det er også meget betydende, hvis der mangler et element eller en dynamik. Næste port er 3) Halvbuerne, hvori der f.eks. kan vise sig at være en enkeltstående planet, en såkaldt singleton, der kan være en stor hjælp som fokuspunkt for tydningen. Herudover er der 4) Kvadranterne, hvor det er signifikant, hvis halvdelen eller flere af planeterne har samlet sig inden for en kvadrant. Den sidste port er 5) Himmellysene, Solen og Månen, hvis indbyrdes forhold kan skildre en udviklingsvej, der går fra at være præget af et umodent Måne-mønster til at udleve de mere voksne og avancerede egenskaber ved ens Soltegn.

Kurset henvender sig til alle, men det er en fordel at have et vist basiskendskab til det astrologiske sprog på forhånd. Vi anvender Live Horoscope og har også dværgplaneterne med i tydningen. Titlen på kurset henviser til Claus Houlbergs bog ”Horoskopets fem porte”, som vil være kursusmaterialet. Bogen kan købes i Teosofisk Forenings Bogsalg til kr. 168. Herudover skal beregnes kr. 40 til kopier, som betales til Catrine på kurset.

Søndag: 30. august kl. 10.00 – 15.00

1. port. Stjernetegnenes elementer

Her gennemgås stjernetegnene og de fire elementer. Vi ser i deltagernes horoskoper, om elementerne er ligeligt fordelt, eller om der er en interessant mangel eller overvægt et sted. Vi ser eksempler på, hvordan planeterne fungerer som eneste planet i et element, og hvordan Månen i et element viser et grundlæggende temperament og følelsesmæssig reaktionsmåde.

Søndag: 13. september kl. 10.00 – 15.00

2. port. Dynamikker. Det skjulte tegn.

Her gennemgås stjernetegnene og de tre dynamikker. Vi ser i deltagernes horoskoper, om der er en ekstrem situation med en manglende dynamik eller måske kun en enkelt planet i en dynamik.

Har du mon et skjult tegn? Dit soltegn er vigtigt, men hvis man betragter horoskopet samlet, kan der være et andet tegn, hvis kvaliteter slår stærkt igennem.

Søndag: 4. oktober kl. 10.00- 15.00

3. port. Halvbuer.

Horoskopet kan inddeles i fire halvbuer: En dagbue, en natbue, en opstigningsbue også kaldet jeg-siden samt en nedstigningsbue også kaldet du-siden af horoskopet. Vi vil undersøge de fire buer i forhold til fordelingen af planeter, idet denne fordeling kan fortælle noget om, hvor en persons ressourcer er placeret. Her kan eventuelle retrograde planeter også spille en vigtig rolle.

Søndag: 18. oktober 10.00 – 15.00

4. port. Kvadranter.

Når horoskopet inddeles i kvadranter, kommer dets cirkelform og cykliske bevægelse i fokus. Kvadranterne udtrykker den evige cyklus, som man kan finde i f.eks. døgnets, årstidernes, vegetationens eller menneskelivets faser. Under denne port vil vi undersøge, om der er overvægt i en kvadrant, og hvilket tema det slår an i en persons liv.

Søndag: 1. november kl. 10.00 – 15.00

5. port. Rejsen fra Månen til Solen.

I himmellysenes placering kan man aflæse en udviklingsbane fra de lavere, mere umodne aspekter af ens Månetegn til de mere modne og avancerede aspekter af det tegn, Solen står i. Også måneknuderne beskriver en udviklingsrejse. Til sidst vil vi inddrage punktet for mening også kaldet lykkepunktet.

Catrine Håkansson, født 30.06.66, er cand.mag. i fransk og spansk og har arbejdet som gymnasielærer i 19 år. Hun har interesseret sig for astrologi siden 1990’erne, hvor hun studerede hos astrolog Kirsten Engström. Efter at have taget grunduddannelsen i astrologi på I.C.-Instituttet i 2017 fortsatte studierne på Astrologisk Akademi ved Claus Houlberg, hvor hun blev fagastrolog i 2019 og nu læser esoterisk astrologi på overbygningsuddannelsen. De astrologiske studier omfatter også 2 års klassisk astrologi hos Holger Stavnsbjerg. I dag arbejder Catrine Håkansson udelukkende som astrolog med tydning af personlige horoskoper og virksomhedshoroskoper. Se mere på www.Astropuls.com Hvis du har spørgsmål til forløbet, er du meget velkommen til at kontakte Catrine Håkansson på catrinesofia3@hotmail.com eller på mobil: 41 40 90 93.

Pris pr. søndag: kr. 450/500 for medlemmer/gæster.

I denne pris indgår kaffe, the og et let traktement. Frokosten sørger man selv for. Ved betaling af hele forløbet på en gang gives en rabat på kr. 250, således at prisen for hele kurset ved samlet betaling bliver kr. 2.000 kr./2.250 kr. medlemmer/gæster.

Tilmelding: Sys Jørgensen, tilmelding@teosofiskforening.dk eller tlf. 20 64 24 98. Depositum indbetales ved tilmelding: kr. 900/1.000 medlemmer/gæster, der dækker 1. og 5. kursusdag.

Indbetaling af kursusbeløb for 2., 3. og 4. kursusdag indbetales 10 dage før kursusdagen. Din plads er først sikret, når din betaling er modtaget.

Indbetaling: Reg. nr. 8401 kontonr. 000 1063 041. Husk reference CT + dit navn.

Bemærk: BINDENDE tilmelding og max 12 kursister.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag
information om vores arrangementer