Uddannelser

  

Uddannelse

 

Målet for den nye tidsalders undervisning er at gøre mennesket ”hel”, til en helhed, der erkender sit vidtspændende ansvar og hvis individuelle bestræbelser er i samklang med den større helhed  - gruppen, samfundet og verden – eller den umådelige subjektive erfaringsverden, som den vil integrere i. 

Undervisning i den nye tidsalder af Alice A. Bailey

Uddannelser

Ingen begivenheder