Attitude Astrologi- En Astrologisk Rejse Rejseleder-Kim Pedersen

Hvordan forholder du dig til astrologi og åndsvidenskab?

Hvilken indstilling har du overfor begivenhederne, som livet byder dig?

Ser du dem som muligheder eller som udfordringer?

Attitude-astrologi handler om at suge det til sig, som du kan bruge fra astrologiens verden, med det formål at nå frem til en erkendelse, som kan inspirere dig i din hverdag. Denne skole er for dig, som er interesseret i astrologi, og som har lyst til at arbejde med dit horoskop på nye måder.

BESKRIVELSE AF KURSET
 • 13. – 14. okt. 2018: – Hvad er et Horoskop
 • 8. – 9. dec. 2018: – Astrologiske Symboler
 •  2. – 3. feb. 2019: – Astrologiens Sprog
 • 16. – 17. marts 2019: – Mysterier m.m.
 • 4.-5. maj 2019: – Mysterier m.m.
 • 15. – 16. juni 2019: – Alkymi
 • 24. – 25. august 2019: – Tarot
 • 12. – 13. okt. 2019: – De syv Planer

 • Praktiske oplysninger: Tid: Alle dage kl. 10.00 – 17.00
  Pris: kr. 900/1.000 medlemmer/gæster I denne pris indgår et let traktement formiddag og eftermiddag.
  Frokosten medbringer man selv.
  Tilmelding til: Sys Jørgensen e-mail: tilmelding@teosofiskforening.dk eller tlf. 20 64 24 98
  Depositum ved tilmelding: kr. 400. Restbeløbet kr. 500/600 betales senest 10 dage før – dvs. senest 3. oktober
  Indbetaling: reg. nr. 6493 kontonummer 201 5304 Reference: KP + dit navn Bemærk: Din plads på holdet er først endelig reserveret, når depositum er modtaget.
  Framelding senere end 8 dage før kursusstart vil betyde tab af depositum.

  Astrologien er en videnskab, som må bringes tilbage

  til sin oprindelige skønhed og sandhed,

  før verden kan nå frem til et sandere perspektiv

  og en mere retfærdig og nøjagtig påkønnelse

  af den guddommelige plan, sådan som den finder udtryk

  i denne tid gennem den evige visdom.

  Djwhal Khul

  Hent vores program

  Hentvoresprogram

  Gratis E-bøger

  De syv strler

  Om teosofi

  blavatsky

  Artikler

  Den oprindelige gral